Lägre elkostnad när hyresgästen själv får bestämma

1:40 min

Om hyresgäster får betala för egen el minskar förbrukningen med över 35 procent. Det visar en studie vid Uppsala universitet.

Forskarna har jämfört elförbrukningen hos två liknande bostadsområden utanför Stockholm som ägs av ett privat bostadsföretag.

I det ena bostadsområdet fick hyresgästerna installerade elmätare och betalade för sin egen elanvändning. I det andra området ingick obegränsat med el i hyran.

När lägenheterna fick börja betala för individuell elkonsumtion minskade förbrukningen med över 35 procent sett till varje lägenhet. Över hela bostadsområdet sjönk elförbrukningen med ungefär 25 procent.

Totalt undersöktes 1800 lägenheter mellan år 2006 och 2015. Tidigare undersökningar från framför allt konsultföretag tyder på samma resultat.

Det här är första gången så här många lägenheter undersökts i en vetenskaplig studie.

– Det som är mest spännande är att en liten del av hyresgästerna, ungefär 20 procent, använder väldigt mycket el i jämförelse med sina grannar, säger Mikael Elinder, docent i nationalekonomi vid Uppsala unversitet och ansvarig för studien.

Att installera elmätare kostar inte mycket och skulle därför vara lönsamt att ha hos alla, menar han. 

Studien är gjord ur ett globalt perspektiv och visar att för varje investerad krona sparar samhället två kronor.

 

Referens: Elinder M. Et. Al. "Consequences of a price incentive on free riding and electric energy consumption", Pnas 2017, DOI: 10.1073/pnas.1615290114