Migrän kan ge propp i hjärnan hos unga

Unga människor som har migrän kan drabbas av propp i hjärnan. Nu visar en studie på ett särskilt samband för dem med en ovanlig form av migrän.

Borrande dunkande huvudvärk som inte inleds med att man tappar synen eller känseln, alltså migrän utan aura, tycks ha ett samband med en särskild form av hjärninfarkt. 

Det visar en stor italiensk studie där man undersökt nästan 2500 personer mellan 18 och 45 år som har fått en propp i hjärnan. I studien intervjuades alla deltagare om hur de upplevde sin migrän. Forskarna undersökte också kärlen till hjärnan där proppen bildades.

Den här speciella formen av huvudvärk, migrän utan aura, hade ofta ett samband med stroke där de olika lagren i blodkärlen upp till hjärnan separerats och därför proppat igen kärlen.

Sambandet var särskilt tydligt hos unga män.

Det här är första gången forskare i en så omfattande studie med många deltagare har kunnat peka på en möjlig gemensam mekanism bakom de olika tillstånden, migrän och hjärninfarkt.

Andra vanligare riskfaktorer för att få hjärninfarkt i ung ålder är rökning, högt blodtryck, diabetes eller hög kolesterolhalter i blodet.

Referens : Valeria De Giuli et al "Association between migraine and cervical artery dissection. The Italian project on stroke in young adults" JAMA Neurol 6 Mars 2017. DOI:10.1001/jamaneurol..2016.5704