Bilfusk kan döda tusentals i Europa

Volkswagens fusk med kontrollen av utsläpp av kväveoxider kan orsaka för tidig död hos 1 200 personer i Europa, skriver New York Times.

Forskare vid MIT i Boston har beräknat hur mycket utsläpp från 2.6 miljoner bilar i Tyskland kan påverka livslängden. Det rör sig om bilar med mjukvara som gjorde att utsläppen sänktes när bilarna testades.

Beräkningar visar att över tusen människors liv kan komma att förkortas med tio år på grund av fusket med utsläppskontrollen hos företagets bilar. 

Enligt forskarnas beräkningar kan 500 personer i Tyskland och 700 i Frankrike, Polen och Tjeckien dö i förtid till följd av utsläppen.

Referens: New York Times