Röhsska och Nationalmuseum vill bli gemensamt formmuseum

1:50 min

Röhsska och Nationalmuseum föreslår till Kulturdepartementet att de vill axla ansvaret som Sveriges formmuseum tillsammans.

De båda museerna föreslår nu att regeringen ger dem ett gemensamt nationellt uppdrag - det handlar bland annat om arbete med design och formsamlingar, utställningar, forskning och pedagogik.

Båda museerna är i nuläget stängda, Röhsska på grund av arbetsmiljöproblem och Nationalmuseum i Stockholm på grund av renovering.

Berndt Arell, överintendent vid Nationalmuseum med Prins Eugens Waldersmarsudde, hoppas att uppdraget kan bli en nystart för museerna när de åter öppnar 2018.

– Båda museerna står inför en brytningspunkt. Vi kommer båda att öppna igen nästa år - Nationalmuseum efter 5 år av renovering och Röhsska efter drygt ett och ett halvt år-  så då känns det som en bra period att göra något nytt och fokusera på framtiden.

Arell förklarar vad uppdraget går ut på.

– Det är ett helhetsgrepp på området och att det är ett samarbete med två jämnstarka parter. Här blir ett plus ett faktiskt mycket mer än två. Regeringen har inte pekat ut något museum som skulle vara Sveriges formmuseum. Det finns inget framåtgrepp på området. Vi tycker att vi tillsammans kunde ta hand om det här uppdraget, säger Arell.

Kulturdepartementet säger att de precis har fått in museernas förslag och att de i nuläget inte har någon ytterligare information.

Arkitektur och design-centrum, Arkdes, som också har ett nationellt uppdrag inom design, men som inte samlar på föremål, tycker att museernas förslag låter som en bra idé.

Britta Söderqvist som är sektorschef på Göteborgs stads museum, som ansvarar för Röhsska, ser att museet är lämpat att ta sig an det nya uppdraget, trots de arbetsmiljöproblem som tvingade museet att stänga.

– Absolut, i planen för verksamhetsutvecklingen vid Röhsska museet är samtalet med omvärlden prioriterat. En självklar del i detta är ett samarbete med Nationalmuseum och särskilt då utifrån att det nu läggs en proposition under våren utifrån den här utredningen "Gestaltad livsmiljö", där vi ser att Röhsska museet har en självklar roll att spela.

– Hur ska man då göra för att gå vidare efter de här arbetsmiljöproblemen?

– Nej, men arbetsmiljön vid Röhsska museet ska utvecklas till att bli trygg och säker, men vi ska också syssla med verksamhetsutveckling. I det är frågor som rör design och social hållbarhet något som vi vill fortsätta arbeta med, så det finns ingen motsättning i det, säger Söderqvist.