Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män

2:40 min

Kvinnors arbetsmiljö är överlag sämre än männens. Det är slutsatsen av Arbetsmiljöverkets rapport som lämnas över till regeringen i dag på internationella kvinnodagen.

Boel Callermo är avdelningschef på Arbetsmiljöverket och beskriver de viktigaste slutsatserna av rapporten.

– Vi har funnit att kvinnor och män inte har likvärdiga förutsättningar i arbetsmiljön. Kvinnor har ofta en väldigt tuff arbetssituation med hög fysiskt belastning, och hög belastning när det gäller till exempel möjligheter att påverka sitt eget arbete, och hur mycket man har att göra. 

Försäkringskassans siffror visar att det är betydligt fler kvinnor än män som är sjukskrivna för stress. Förra året var nästan 30 000 kvinnor sjukskrivna för stress, det är fyra gånger fler än motsvarande siffra för män. Arbetsmiljöverkets statistik visar också att arbetssjukdomar på grund av stress och hög arbetsbelastning är vanligast inom vård och omsorg, som är en kvinnodominerad sektor.

En av de som blivit sjuka på grund av stress är undersköterskan Elisabeth Snell som arbetar på barnintensiven på Nya Karolinska Solna. Hon vittnar om en tuff arbetsmiljö. 

– Som undersköterska står du vid patienten åtta timmar om dagen. Du sköter omvårdnaden, du sköter apparaterna, sen att man inte kommer ut på toaletten, du kommer inte ut och äter. Det är också ett stressmoment, säger Elisabeth Snell.

I fem års tid har Arbetsmiljöverket utrett frågan om varför kvinnor i högre utsträckning än män blir sjuka av sina arbeten. Några av orsakerna till den ojämställda arbetsmiljön är att resurserna inom de kvinnodominerade yrkena är små i förhållande till arbetsbelastningen, och att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ofta är svagt. Skillnaderna i arbetsmiljön mellan män och kvinnor pekas ut som en jämställdhetsfråga, där strukturella förändringar behövs.

– Våra slutsatser vänder sig egentligen till alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, och särskilt till arbetsgivarna, säger Boel Callermo på Arbetsmiljöverket.

– Det vi säger är att arbetsmiljöfrågorna måste in i styrelserummen, de måste upp på ledningsgruppernas agenda. Man måste arbeta med styrningen av sina organisationer, hur man fördelar resurser, hur man organiserar sin verksamhet, hur man ytterst säkerställer att det finns en balans mellan krav och resurser, säger Boel Callermo.

Efter en tids sjukskrivning kom Elisabeth Snell tillbaka till sitt arbete som undersköterska på barnintensiven på Nya Karolinska Solna. Och trots den tuffa arbetsmiljön har hon inte funderat på att lämna yrket. 

– Dessa sjuka barn, som man kanske har fått återuppliva några gånger ena veckan och sedan nästa vecka sitter de i sängen och vinkar åt en. Det är det som verkligen gör det värt att jobba.