Få kvinnor blir brandmän

Det råder stor brist på kvinnliga brandmän. I Kalmar län arbetar två kvinnor som brandmän på deltid, totalt i länet finns mellan sex- och sjuhundra deltidsanställda brandmän. Omkring 150 brandmän är anställda på heltid, de är bara män, i dag finns det bara tio heltidsanställda kvinnor i hela Sverige.
Vid en rundgringning som P4 Kalmar har gjort är de flesta positiva till kvinnliga medarbetare, men alldeles för få kvinnor söker. Med en ny tvåårig utbildning hoppas dock regeringen att man ska få fler kvinnor att söka sig till yrket, Räddningsverket har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag.