EU söker nya vägar för handel

2:13 min

När Donalds Trumps USA avbryter förhandlingar om handelsavtal väljer EU att intensifiera försöken att underlätta handel med andra delar av världen.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström kom på onsdagsmorgonen till Singapore, som är ett av de länder som nu drabbas av att USA drar sig ur Stillahavsavtalet TPP.

– Det innebär att många av de länderna nu känner sig lite övergivna av USA och vänder sig till EU, och ber oss att visa ett mer multilateralt ledarskap, säger Cecilia Malmström till Ekots utsände i Bryssel.

– Många av de här länderna förhandlade vi med tidigare, men vi går in i en mer intensiv fas nu.

EU-länderna exporterade varor till länder utanför unionen för över 17 000 miljarder kronor 2015, enligt EU-kommissionen.

Som EU:s handelskommissionär har Cecilia Malmström uppdraget att försöka underlätta än mer av handel, inte minst genom att förhandla fram frihandelsavtal. Men det som skulle bli det största av alla avtal, TTIP mellan EU och USA, ligger nu på is.

– TTIP ligger för närvarande i frysen. Vi får nog låta det ligga där ett tag, och vi är oroliga över de signaler som kommer om att USA tänker i princip dra sig ur det internationella handelssystemet och WTO.

För att möta den oron försöker EU nu intensifiera pågående eller planerade handelsförhandlingar med ett 20-tal länder och regioner, som Mexiko, Japan och Australien.

Just nu besöker Cecilia Malmström Singapore. Fastän landet till ytan inte är större än Emmaboda kommun importerar Singapore varor och tjänster från EU för runt 500 miljarder kronor per år och landet är EU:s största handelspartner i Sydostasien.

Ett frihandelsavtal är i princip färdigförhandlat, men EU-domstolen ska avgöra om Singapore-avtalet måste godkännas av alla nationella parlament för att kunna träda i kraft.

Det regionala parlamentet i belgiska Vallonien har motsatt sig EU:s handelsavtal med Kanada, och Cecilia Malmström medger att det i Europa finns krafter som verkar snarare för protektionism än för ökad världshandel.

– Vi har naturligtvis dels krafter, politiska partier, som driver en annan agenda, och vi har en stor oro bland befolkningen, säger EU:s handelskommissionär.

– Därför måste vi jobba mycket mer tillsammans för att se till att de människor som känner att de inte hinner med i den här snabba utvecklingen, som inte egentligen har med handel att göra utan automatisering, robotisering, teknikutveckling, där jobb som finns i dag inte finns i morgon.

– Där måste medlemsländerna och EU jobba mycket mer tillsammans för att fånga upp den oro som många människor känner, säger Cecilia Malmström.