EU vässar regler mot terror

1:08 min

EU ska få hårdare lagar mot terrorism. Det har ministerrådet bestämt i dag i ett direktiv, berättar den svenska justitieminister Morgan Johansson (S).

– Det berör bland annat sånt som terrorresor, definitionen av terroristbrott, det berör finansiering och utbildning för terroristaktiviteter, säger Morgan Johansson.

Det mesta av innehållet i direktivet finns redan i svensk lag, enligt ministen.

– Vi har redan kriminaliserat terrorresor vilket jag menar redan har haft effekt, det här resandet har i det närmaste upphört för Sveriges del.    

Men på några punkter måste svensk lag anpassas till det nya direktivet, till exempel när det gäller grovt dataintrång, som ska kunna klassas som terrorbrott, något som en utredning redan tittar på.

Enligt Morgan Johansson är det viktigaste med dagens beslut att de nya reglerna är bindande för alla EU-länderna.

– Det är en starkare bindning utav medlemsländerna för vad man ska göra och också mer detaljerat när det gäller att styra upp de olika ländernas antiterroristlagstiftning.