S: Ersätt tjänsteman med tjänsteperson

2:10 min

Socialdemokraterna i Falkenberg vill ersätta ordet tjänsteman med ordet tjänsteperson i kommunens verksamhet, för jämställdhet mellan kvinnor och män.

– Falkenbergs kommun har som övergripande mål att Falkenberg ska bli mer inkluderande och vi har också som målsättning att verka för jämställda löner och arbetsvillkor mellan kvinnor och män. Och nu tycker vi det är dags att förändra titlarna, säger Rebecka Kristensson, som sitter i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna, och är en av personerna bakom motionen.

Detta är, enligt Rebecka Kristensson, bara ett steg i att bli mer inkluderande. Man har tidigare ersatt riksdagsman med riksdagsledamot, eller talesman med talesperson, och framöver ser man även att man så småningom skulle kunna ändra ännu fler ord. 

– Det finns andra titlar som skulle behöva ses över, brandman är ett exempel på det. Men detta är ett steg i processen, säger Rebecka Kristensson (S). 

Under det senaste året har flera kommuner, som till exempel Malmö, Skellefteå och Ängelholm, ersatt ordet tjänsteman med tjänsteperson i kommunala handlingar. Och nu vill alltså Falkenberg göra detsamma. 

Men samtidigt har motionen väckt en del kritik, och vissa kritiker menar att politiker borde fokusera på "viktigare saker."

– Vi kan ana att vissa tycker det är en detalj. Men vi vill ta bort normen man från en titel och vi vill lösa upp lite i taget. Jag tycker det är viktigt att Falkenberg som kommun är i framkant för förändringar, speciellt när det handlar om jämställdhet, säger Rebecka Kristensson.

Ordet tjänsteperson används redan av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och är godkänt av Språkrådet.