Tjänstemannen avvecklas på kvinnodagen

2:43 min

I dag på internationella kvinnodagen röstar man i Uppsala kommunstyrelse om ett förslag om att helt ta bort ordet "tjänsteman" ur deras officiella språkbruk, det ska i stället ersättas med det mer könsneutrala ordet tjänsteperson.

– Ord skickar signaler om hur vi tänker, säger Marie Gustafsson Sendén forskare vid Stockholms universitet.

Hon säger att det handlar om att sluta fokusera på benämningen av kön över huvud taget.

– Om man säger tjänsteman är det fler som tänker på en man än en kvinna.