Mer samarbete om försvar i Norden

1:43 min

Det förändrade säkerhetsläget runt Östersjön har gjort att flera av Sveriges nordiska grannländer nu lägger allt mer vikt vid ett nordiskt försvarssamarbete.

– Betydelsen av ett nordiskt försvarssamarbete har ökat för Danmark på grund av den säkerhetspolitiska situationen runt Östersjön, säger Kristian Søby Kristensen vid centret för militära studier vid Köpenhamns univeristet.

I Danmark har försvarspolitiken traditionellt fokuserat mer på relationen med USA än med de nordiska grannarna, men Rysslands agerande och signaler från USA om att Europa borde ta större ansvar för sin egen säkerhet börjar nu sätta spår i dansk debatt.

I en kommentar till Ekot skriver försvarsminister Claus Hjort Frederiksen att Nato förblir hörnstenen i dansk försvarspolitik, men att Danmarks engagemang i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco nu ska stärkas.

Även i Finland har fjolårets intensiva Nato-debatt lagt sig något och det talas mer om försvarsrelationerna med grannländerna.

Finland blev just återigen ordförande Nordefco och kommer enligt försvarsminister Jussi Niinistö att bland annat verka för att redan i år besluta om till exempel byråkratiska förenklingar, för att underlätta de gemensamma militärövningarna.

Norge är troget Nato sedan 1949, men på senare tid har det varit en allt intensivare försvarsflört mellan Norge och Sverige.

Grannländerna ska återinföra försvarsattachéer i Stockholm och Oslo för att stärka det militära informationsutbytet. Norge och Sverige ska också delta mer i varandras militärövningar.

Samtidigt har Norge stärkt sina militära band till USA genom att 300 amerikanska marinsoldater finns på Værnes-basen utanför Trondheim sedan mitten av januari.