Ny utredning om flyktingmottagandet 2015

12 min

Regeringens utredare Gudrun Antemar presenterar sin utredning om hur Sverige klarade av situationen hösten 2015. I augusti började antalet personer som sökte asyl i Sverige att öka - och när året var slut hade nästan 163 000 människor sökt asyl. Bara under hösten kom nästan 126 000 människor. Gudrun Antemars uppdrag är att kartlägga hur myndigheter och civilsamhället klarade av situationen och att redogöra för vilka lärdomar som kan dras av det.

Det var till Skåne som majoriteten av flyktingarna först kom och med hjälp av vår reporter Anna Bubenko ska vi återvända till hösten 2015. Efteråt samtal med Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.