8 mars 2017

Om litiumbatterierna i elbilen Tesla är ett problem eller inte och om jordens uppvärmning avstannade 2008

11 min

Hör om detta i ljudklippet.