Våld mot samiska kvinnor undersöks i ny studie

2:29 min

En ny studie vid Umeå universitet lyfter frågan om mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer.

I en utsatt grupp blir interna problem ofta nedtystade. Det är en anledning till att till exempel mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer inte är något som studerats tidigare.
Det säger Monica Burman, universitetslektor vid Juridiskt forum på Umeå universitet. Hon är en av de som nu startat forskning i frågan.

– Dels försöker vi dokumentera kunskap och erfarenheter. Vi genomför intervjuer med utsatta, med olika aktörer som intresserar sig för frågan, och myndigheter som socialtjänsten, säger Monica Burman.

– Vi tittar också på svensk lagstiftning, och hur till exempel rennäringslagen är konstruerad och vilka svårigheter den skapar, säger hon.