Gotlands Ornitologiska förening ifrågasätter ny elkabel till fastlandet

3:04 min

Den planerade elkabel ska göra att vindkraften kan byggas ut mer på Gotland än idag. Gärna en ny elkabel till Gotland – men inte för att bygga ut vindkraften; det tycker bland andra Gotlands Ornitologiska förening.

– Tittar man på de områden som är föremål för utbyggnad är flera direkt olämpliga och skulle aldrig ges tillstånd för enligt dagens lagstiftning, säger Måns Hjernqvist, ordförande för Ornitologiska föreningen.

Andra som ifrågasätter att kabel måste ha så stor kapacitet är Naturskyddsföreningen på ön. Tillsammans med Föreningen Värna det Gotländska kulturlandskapet och Birdlife Sverige.