Växjö

Sällsynt mossa kan bli hinder för ny rondell

1:10 min

Nyligen upptäcktes grön sköldmossa i Fyllerydsreservatet. Den sällsynta arten kan nu bli ett hinder för Trafikplats Fagrabäck.

Det var i början av året i samband med Växjö kommuns naturvärdsinventering som mossan upptäcktes.

– Mossan trivs i gamla skogar och den lever på murken ved som stubbar, säger Martin Unell, kommunekolog i Växjö. 

Mossan växer i den del av Fyllerydsreservatet som Växjö kommun och Trafikverket har begärt att få upphäva för att bygga den nya trafikleden. Mossan skyddas av EU:s Art- och habitatdirektiv och kan därför sätta käppar i hjulet för byggplanerna.

– Den är ovanlig nere på kontinenten men lite vanligare här i Sverige. Därför har vi ett stort ansvar att se till så att den finns kvar, säger Martin Unell.

Det blir nu länsstyrelsen som får ta ställning i det ovanliga ärendet. 

– Eventuellt skulle man kunna flytta stubben som mossan växer på till en annan del av reservatet. Annars gäller det att få dispens, vilket man kan få om det finns ett tillräckligt stort allmänintresse att bygga rondellen.