Myndigheter var inte redo för flyktingkris

85 min

Regeringen har hävdat att flyktingkrisen på det stora hela hanterades bra. Men utredaren Gudrun Antemar anser att myndigheterna inte hade beredskap för det stora antalet asylsökande. Rättssäkerheten och mottagandet av barn blev lidande och regeringen kunde ha prioriterat bättre.

– Myndigheterna hade inte beredskap, men det är inte så konstigt, för man kunde inte veta hur många som skulle komma, säger utredaren Gudrun Antemar.

Hon uppger att de kunde ha varit bättre förberedda om indikationerna på att Migrationsverket juliprognos 2015, som visade på alldeles för lågt antal asylsökande, hade tagits på större allvar och analyserats mer.

Tack vare dedikerade tjänstemän och frivilliga så klarades ändå mottagandet av, även om det fanns brister, enligt henne.

Den allvarligaste kritiken handlar om riskerna för asylsökandens rättssäkerhet när det blev oordning i asylmottagandet, framför allt när det gäller barnen.

– Det var oordning i början, men det blev bättre. Det dröjde med registreringarna, det var inte bra för rättssäkerheten, men det blev bättre, säger Antemar.

Rättssäkerheten och mottagandet av ensamkommande barn brast eftersom registreringar av de som kom dröjde och Migrationsverket hade för lite resurser för att hantera asylprövningen i det läge som uppstod.

En effekt av bristerna blev att ett okänt antal ensamkommande befann sig i landet utan myndigheternas kännedom, och att de placerades i hem som inte var tillräckligt utredda.

– Det handlar om barnens säkerhet, säger Gudrun Antemar, som dock säger att hon inte vill "recensera" regeringens arbete.

Mikael Ribbenvik, tillförordnad generaldirektör på Migrationsverket, säger att han inte förstår Gudrun Antemars kritik mot informationen till asylsökande och boendesituationen, och att han kommer att läsa rapporten noggrant.

– Jag tror att utredaren syftar på situationen i Skåne, det andra hade vi koll på, säger han.

Regeringen hade kunnat styra mer när myndigheterna ställdes inför frågor om vad som var viktigast, registrering eller tak över huvudet.

– På det stora hela tycker jag att Sverige klarade utmaningen bra. Regeringen fattade ett 70-tal beslut med anledning av den här krisen, de flesta med stor parlamentarisk enighet, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) som svar på kritiken om att regeringen skulle ha varit tydligare.

Under 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande, vilket var nästan dubbelt så många som under rekordåret under Jugoslavienkriget på 1990-talet. Av dem var 35 000 ensamkommande barn.

Gudrun Antemars uppdrag har varit att kartlägga händelseförloppet, analysera regeringens och myndigheternas beredskap och ansvar, samt att dra lärdomar av det inför framtiden.