Höga påslag på företagslånen

1:59 min

De små och medelstora företagen i landet betalar över en procentenhet för mycket i ränta på sina lån, enligt Företagarna. I veckan höjde dessutom Swedbank sina räntor ytterligare.

– Just nu har vi minusränta, vilket borde leda till historiskt låga räntor även för företag. Däremot kan vi se att många istället har fått försämringar, säger Gunther Mårder, vd Företagarna.

I veckan höjde Swedbank den rörliga räntan på vissa företagslån med 0,4 procentenheter. En rundringning till de tre övriga storbankerna visar att de inte gjort motsvarande generella höjning, men eftersom företagslån baseras på mycket mer individuella bedömningar än till exempel bostadslån så är en jämförelse mellan bankerna svår att göra. Däremot är det tydligt att de i regel tar ut höga räntor. Företagarna har tagit fram en beräkningsmodell där företag kan testa sin ränta. Och den visar att de i genomsnitt betalar 1,34 procentenheter för mycket i ränta på sina lån.

– Anledningen att banken har möjligheten och också tar chansen att lägga på mer ränta än vad som egentligen är befogat handlar om att motparten inte vet vad priset egentligen ska vara, säger Gunther Mårder.

I rena pengar betyder det att de små och medelstora företagen betalar 8 miljarder för mycket varje år, och att en mindre bank har sagt att man är beredd att överta kunderna till den räntenivå de får fram i testet visar att storbankerna tar för mycket betalt, menar han.

– I Företagarnas ränteanalys har vi tagit fram hela den kreditvärderingsmodell som bankerna har och även lagt till bankernas avkastningskrav. Att Danske Bank är beredd att ta över de här kunderna visar att det inte är en perfekt marknad.

Swedbank motiverar höjningen med att man har ökade kostnader och att man hellre tar in mer pengar på företagslånen än från privatpersoner.

– Vi har som bank gjort ett aktivt val att man inte ska behöva betala för att ha pengar på sina bankkonton. Så ja, indirekt innebär det att bland annat företagslån blir något dyrare i och med att våra finansieringskostnader ökar, säger kommunikationschef Gabriel Francke Rodau.