Varmare klimat kan göra Sahara grönare

2:02 min

De senaste decennierna har det generellt sett blivit grönare i Sahelområdet. Forskarna förklarar det främst med ökad nederbörd. Men Sahara har ett betydligt grönare förflutet under en tidigare värmeperiod.

Djur som elefanter och giraffer kunde trivas i Sahara under perioden från 11 000 år sedan till 5 000 år sedan när Sahara inte var en öken, utan en grön del av Afrika.

Det var en period med hög global medeltemperatur på grund av ökad solinstrålning, beroende på jordaxelns lutning. Men samtidigt med den högre temperaturen regnade det mycket mer i Sahara.

Forskare från bland annat Stockholms universitet har nu, i en färsk studie, återskapat nederbördsmönstret från den här gröna perioden.

I bottensediment utanför Västafrikas kust har de analyserat innehållet av olika bladvaxer som har spolats ut i havet.

Bladvaxer finns på bladen för att skydda dem mot uttorkning. Variationen över tid av olika vaxer i sedimenten speglar hur nederbörden och därmed växtligheten har varierat.

Men kommer då Sahara att bli grönt igen om den globala temperaturen fortsätter att stiga?

– Det kan vara så att stigande temperaturer leder till förändrade nederbördsmönster med mer regn över Sahel/Sahara, säger Francesco Pausata som är en av artikelförfattarna.

Men han är inte säker. Det finns också forskning som pekar i den andra riktningen, det vill säga att det kan bli torrare.

Dagens klimatmodeller måste bli bättre för att ge bra svar hur det ska gå för Sahara i framtiden, enligt Francesco Pausata.

Referens: Tierney, Pausata, deMenocal Sci. Adv. 2017;3: e1601503 18 January 2017