Nya vägar för forskningsinformation

Gratis vetenskapstidskrifter på nätet och forskare som bloggar - forskningsresultat sprids på nya sätt, som gör att barriären mellan allmänheten och den slutna forskarvärlden är på väg att raseras. Det menar Sara Kjellberg vid Lunds universitet som skriver på en avhandling om den här utvecklingen.

Trenden är att alltfler vetenskapliga rapporter läggs ut fritt tillgängliga på webben, precis som vi har vant oss vid att annat material på nätet är gratis. Det här fenomenet som kallas open access kan innebära att dialogen mellan allmänhet och forskare ökar. Tidigare har man varit hänvisad till att prenumerera på dyra specialtidskrifter eller söka upp biblioteken om man velat ta del av nya studier.

Och även forskarnas sätt att presentera sin forskning förändras. Till exempel blir det vanligare att länka direkt till källorna och lägga ut hela undersökningsmaterialet, nåt som varit omöjligt i papperstidskrifterna.

Även bloggandet börjar bli mer etablerat bland forskare. Sara Kjellberg har själv en blogg, och hon har sett att det nu finns forskare inom alla områden humaniora, medicin och biologi som skriver den här sortens nätdagböcker och berättar inte främst om dom färdiga resultaten, utan mer om den pågående forskningsprocessen, som läsarna direkt kan kommentera, ett helt nytt sätt att presentera forskning på, säger Sara Kjellberg.