Skåne

10 miljoner ska rädda hotade groddjur

3:49 min

En stor satsning för att hjälpa hotade grodor och paddor i Skåne har dragit igång. Med hjälp av ett EU-projekt sätts åtgärder in för att förbättra deras livsmiljöer.

Projektet, som kallas SemiAquatic Life, håller på fram till 2020 och omfattar Skåne, stora delar av Danmark och norra Tyskland. Det har totalt en budget på nästan 60 miljoner kronor som länderna delar på.

– För Skånes del innebär projektet att omkring 10 miljoner kronor kan användas till åtgärder i elva olika områden, för att gynna groddjur och även några vattenlevande insekter, dykskalbaggar och trollsländor, berättar Kristian Nilsson, projektledare på länsstyrelsen.

Här fokuserar projektet framför allt på två groddjursarter, även om andra arter också kan gynnas av åtgärderna.

– I Skåne och Sverige är det strandpadda och lökgroda som får extra skjuts, säger Marika Stenberg, natur- och vattenkonsult från Ekoll AB, som också arbetar med projektet.

I veckan har det konkreta arbetet börjat. Ute på Ravlunda skjutfält har två grävmaskiner satt igång att gräva dammar.

– Här håller vi på att gräva vatten för strandpadda. Den har funnits i större utsträckning här på fältet, men börjar försvinna. Och då ska vi gräva nya vatten, så att den kan finnas kvar, säger Marika Stenberg.

– Här finns så få vatten just nu som passar för strandpaddan. I fjor hördes det fem stycken strandpaddor, så de finns i området, men vi kommer dessutom att göra stödutsättningar utav strandpadda här, för att det ska gå snabbare att de ska kolonisera.

Strandpaddan är en av de tolv groddjursarter som finns i Skåne, där man i flera år arbetat för att bevarade hotade groddjur.

- Man har arbetat med grodor ganska länge i Skåne och väldigt framgångsrikt, men det finns fortfarande behov av flera dammar och landmiljöer för grodor, för de är fortfarande hotade, flera av arterna, säger Kristian Nilsson.

Åtgärderna handlar alltså framför allt om att gräva vatten, men det ska även göras övervintringsplatser nere i marken för en del groddjur, framför allt på västra sidan av Skåne och i Danmark och Tyskland, berättar Marika Stenberg.

- Så kallade faunadepåer, där man gör hål och lägger stockar och stenar, så de kan övervintra där frostfritt.

Det kommer även bland annat att ske ett samarbete mellan militären i Sverige och Danmark, berättar hon.

- Det ska vara samarbete mellan danska och svenska militären för att se vad för naturvårdsåtgärder man kan jobba med på fälten.

Under tiden vi pratar växer sig dammen större, och vatten har redan börjat sippra upp ur marken. Rolf Lundh, en av grävmaskinisterna, har viss vana av att gräva grod- och paddammar.

- Ja det har hänt förr, jag tror att jag har gjort det en fem, sex gånger innan.

Vad är det man ska tänka på?

- Det ska inte bli för djupt för dem.

- Jag tycker det är kul när man ska plantera ut lökgroda vid Lödde ås mynning. Där finns inga dammar idag och det var väldigt länge sedan de försvann från området, men nu kanske den kan komma tillbaka, säger Kristian Nilsson, från länsstyrelsen.

Under våren kommer det även att ordnas exkursioner för dem som vill veta mer om projektet och få höra groddjur spela.