Urskogen får inte längre utvecklas fritt

1:31 min

Principen om fri utveckling i urskogsreservat visade sig vara förödande efter stormen Gudrun. I naturreservaten massförökade sig granbarkborren och dödade i stort sett all gammal granskog. Nu har Länsstyrelsen tänkt om.

Efter stormen Gudrun för tolv år sedan blåste mycket skog ner i naturreservaten. I flera av de drabbade reservaten lät Länsstyrelsen i Växjö tusentals vindfällda granar ligga kvar.

Det blev yngelhärdar för granbarkborren som angrepp skog i och utanför reservaten. 

–  Vi fick omfattande angrepp på skogen som stod kvar efter stormen. När vi nu bildar nya reservat har vi inte med kravet på fri utveckling längre. Allt som blåser ner behöver inte längre ligga kvar, säger Annika Blad på Länsstyrelsen i Växjö.

I Kråketorpskogens naturreservat dödades i stort sett all äldre granskog. Fram till förra året var skogen stängd eftersom det var för farligt att gå in i reservatet på grund av alla döda träd som kunde falla omkull.

Nu spränger de av träden, eftersom det är för farligt att fälla med maskin eller motorsåg. De döda träden kan gå av i toppen och falla ner på huggaren eller maskinisten.

– Nu har vi sprängt de farligaste träden längs promenadstigarna. Sedan förra året är det fritt fram att besöka reservaten, säger Annika Blad.

LYSSNA PÅ VETANDETS VÄRLD IDAG: En strid på liv och död när barkborren anfaller