Muséet vill ha draghjälp av riksdagen

3:33 min

Idag fick riksdagsledamöter lära sig mer om länsmuséets verksamhet. Besöket var en del av en rikstäckande plan att i riksdagen lyfta frågan om kultur och muséers betydelse.

I februari och mars har länsmuséerna runtom i landet bjudit in sina riksdagspolitiker för att prata om muséernas och kulturens roll, med muséets personal och med styrelsen. Idag skedde detta i Karlstad och på Värmlands museum. Tre riksdagsledamöter dök upp till dagens möte - alla från vänsterblocket. Socialdemokraternas Gunilla Svantorp var en av dem som kom.

– Jag är här för att jag tycker det är jättespännande att få höra lite vad man tycker härifrån att vi ska trycka på här uppe i Stockholm, säger Gunilla Svantorp.

Värmlands museums styrelseordförande Lena Melesjö Windahl ser detta som en bra möjlighet att berätta mer om verksamheten på muséet.

– Sedan vill vi också sprida kunskap om att länsmuséerna är Sveriges största museum.

En annan anledningen är den färska kulturarvsproposition som lagts i riksdagen, där regeringen beskriver sina prioriteringar på området och bland annat presenterar en ny museilag. 

– Så det är en spännande diskussion på gång om kulturen, säger Lena Melesjö Windahl.

Museichef Åsa Halléns plan var att visa på muséets breda verksamhet.

– Jag tror att de bara har en liten aning om det. De flesta tänker bara utställningar, men ett länsmuseums uppgift sträcker sig långt utanför huset och består av många olika delar.