Linköping

ÖB kommenterar anslagsökningen

1:43 min

Regeringen, tillsammans med M, C och KD har kommit överens om att höja försvarsanslagen med 500 miljoner kronor redan i år. ÖB Micael Bydén välkomnar förslaget.

Kommentar: Ovanligt med så snabb finansiering till försvaret

– En positiv reaktion, säger ÖB Micael Bydén.

Bättre beredskap, fler övningar och mer material, det kommer extramiljonerna bland annat gå till, säger ÖB Micael Bydén som välkomnar uppgörelsen om att höja försvarsanslagen.

– Överenskommelsen är en bekräftelse på att våra råd har gått fram. Allt väsentligt så möter det här de behov vi har på kort sikt, säger han.

Även civilförsvaret kommer att ta del av satsningen, bekräftade försvarsminister Peter Hultqvist (S) på en presskonferens i dag. 75 miljoner ska gå till kommuner och landsting för höjd beredskap, bland annat vad gäller IT-säkerhet och cyberhot.  

– För att klara av försvaret av landet så är det en helhet som gäller. Ett totalförsvarskoncept där den militära försvaret är ena delen och förstärkningar av det civila är den andra.

Det ökade försvarsanslaget sänder också en viktig säkerhetssignal, en bekräftelse på att man förstår att säkerhetsläget har ändrats, säger Bydén.

– Att man nu möter det med tillskott på kort sikt är ett välkommet första steg. Som expertmyndighet står vi nu redo att vara den dialogpartner vi ska vara, att ge råd för 2018, 2019 och 2020.