Tungmetaller i avloppet kan höja avgifterna

1:22 min

350 ton slam, så mycket måste Skövde VA nu ta hand om då det är för höga halter av tungmetaller i avloppsvattnet.

Det senaste halvåret har halterna av zink och kadmium varit höga i avloppsvattnet i Skövde. I december passerades gränsen för hur höga halterna av tungmetaller får vara. 

Nu måste Skövde VA betala minst 100 000 kronor för att kunna ta hand om slammet, alltså det vatten som har blivit över efter att avloppsvattnet har renats. Det gör i sin tur att kommunen kan tvingas höja VA-avgifterna för invånarna.

 – Om de här kostnaderna finns kvar kommer vi att bli tvungna att höja avgifterna på sikt, säger Sven-Eric Stenermark, enhetschef på Skövde VA.

Även lantbrukarna drabbas, då slammet brukar användas som gödsel på åkermarker. Slammet från december kan nu inte användas till detta och får i stället gå till deponitäckning.

En del av tungmetallerna som hamnar i slammet rinner också ut i vattendragen.

Skövde VA håller på att ta prover för att se var tungmetallerna kommer från. Hittills har man sett att en hel del kommer från Aspelunds och Skultorps industriområden.

Det är fastighetsägarna själva som ansvarar för att ta hand om sitt förorenade avloppsvatten, som kan behöva renas redan innan det går vidare till reningsverket.

– Vi kan inte ta ansvar för vattnet som de smutsar ner. Vi ska behandla hushållsspillvatten, för det är det som verket är byggt för, säger Andreas Johansson, processingenjör på Skövde VA.