Fossilbränslefritt Östersund

Rejält minskade utsläpp från tunga fordon i Östersund

Utsläppen från Östersunds kommunala fordon minskade med 86 procent under förra året.

Genom att använda HVO-bränsle som framställs av raps eller slakteriavfall har koldioxidutsläppen minskat med 415 ton på ett år.

Satsningen är en del i arbetet för att uppnå ett fossilbränslefritt Östersund till år 2030.