Höghastighetståg på makadam - en miljöfråga

1:46 min

Om järnvägsrälsen till de planerade höghastighetstågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö lades på stenkross istället för på gjuten betong skulle priset kunna bli 60 miljarder kronor lägre, samtidigt som koldioxidutsläppen under byggperioden minskar med 40 procent.

Trafikverket har räknat fram priset 230 miljarder kronor för att få höghastighetsspåren på plats mellan Sveriges tre största städer. Ett projekt som kan stå klart om kanske 15-20 år och då en tågresa mellan Göteborg och Stockholm skulle kunna gå på två timmar.

Prislappen gör inte projektet samhällsekonomiskt försvarligt anser Trafikverket.

Men i förra veckan räknade Sverigeförhandlingen fram (med underlag från IVA, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket) att klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp minskar med uppemot 40 procent under byggtiden om spåren alltså läggs på makadam istället för som nu beräknat på gjuten betong.

Tillsammans med de 60 miljarderna i lägre byggkostnader som den alternativa metoden skulle ge blir projektet plötsligt betydligt attraktivare säger HG Wessberg som är huvudförhandlare för Sverigeförhandlingarna om projektet.

– Det skulle förbättra de här kalkylerna väldigt mycket. CO 2 kalkylen är ju väldigt viktig eftersom i en järnvägsanläggning ligger ju nästan hela CO 2 utsläppen i anläggningstiden. Sedan när man kör tågen så blir det ju inga CO 2 utsläpp så då gör vi verkligen en bra klimatnytta.

Men det finns en hake: makadam, krossad sten under rälsen, ger dyrare underhåll än gjuten betong.

– Trafikverket är naturligtvis intresserade av att få bygga en anläggning som är billig i underhåll. Problemet är bara att vi kanske inte har råd att välja den lösningen. Då kanske det inte blir något byggt alls. Sedan för det andra så vet vi faktiskt inte vad underhållskostnaderna blir på ett system gjutet på betong.