Högre utgifter för Nato

1:19 min

Militäralliansen Nato ökar sina försvarsutgifter, för första gången sedan 2009, visar en rapport idag. Generalsekreterare Jens Stoltenberg säger att hotet mot Nato inte har varit större än nu sedan Kalla krigets slut.

– Inte sedan slutet på det Kalla Kriget har Nato stått inför större utmaningar för vår säkerhet än idag, sa Jens Stoltenberg vid en presskonferens på Natohögkvarteret i Bryssel idag.

Natochefen talade idag om Ryssland och terrorgruppen IS som hot mot militäralliansens säkerhet.

Stoltenberg verkade samtidigt nöjd med att alliansen, för första gången sedan 2009, nu ökar sina militärutgifter. Under 2016 gick i genomsnitt 1,47 procent av ländernas bruttonationalprodukter till försvaret, vilket är en liten uppgång med 3 hundradels procentenheter jämfört med året före.

USA står ensamt för nästan tre fjärdedelar av Natos totala militära utgifter, och president Donald Trump har krävt det han kallar en mer rättvis bördefördelning inom militäralliansen.

På Natohögkvarteret slog Jens Stoltenberg idag fast att 23 av 28 medlemsländer ökade sina försvarsutgifter under fjolåret.

Även om ökningen kan vara ett trendbrott är det idag bara fem av 28 Nato-länder som lever upp till alliansens mål om att länderna ska satsa 2 procent av BNP på försvar.