EU-domstolen: tillåtet förbjuda slöja på jobbet

1:23 min

En intern ordningsregel hos ett företag som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler utgör inte direkt diskriminering, meddelar EU-domstolen.

Det rör sig om två olika mål, ett belgiskt och ett franskt, där kvinnliga anställda fått sparken på grund av att de burit slöja på jobbet.

Det belgiska fallet handlar om en receptionist på ett privat företag som trotsade företagets policy, som förbjöd anställda att bära politiska, filosofiska eller religiösa symboler på jobbet, eftersom företaget ville framstå som neutralt inför sina kunder.

EU-domstolen anser att en sådan policy är berättigad och att förbudet mot regilösa symboler inte kan ses som särbehandling eftersom det gäller samtliga religiösa övertygelser, inte bara islam. Däremot kan ett sådant förbud vara indirekt diskriminerande om det i praktiken tillämpas så att att personer som tillhör en viss religion missgynnas, säger EU-domstolen, som hänvisar den frågan tillbaka till den nationella domstolen i Belgien. Den nationella domstolen ska också titta på om receptionisten kunde ha erbjudits ett annat jobb där hon inte hade kontakt med kunder.

Det andra fallet handlar om en fransk mjukvarudesigner som tilläts bära slöja när hon anställdes av företaget. Men efter klagomål från en kund bad arbetsgivaren henne att ta av sig slöjan, vilket hon vägrade och fick då sparken.

EU-domstolen upprepar att arbetsgivaren har rätt att kräva neutral klädsel förutsatt att företaget har en allmän ordningsregel som förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler. Men om det inte finns en sån allmän klädkod så måste företaget kunna hänvisa till särskilda yrkeskrav. EU-rätten ger här möjlighet till särbehandling i undantagsfall, men enligt domstolen så är viljan att ta hänsyn till en kunds önskemål, som i det franska fallet, inte tillräckligt för att få särbehandla en anställd.

Domen väntas ge eko över hela Europa, där företag nu alltså tillåts införa klädkoder för sina anställda.