Fiskodlingar längs Höga kusten stoppas

2:17 min

Fiskodlingarna i Omnefjärden, Mjältösundet och Nätrafjärden längs Höga kusten ska avvecklas inom tre år. Det har Mark- och miljööverdomstolen beslutat.

Vad anser du om att fiskodlingarna nu stoppas? Kommenteringen är nu stängd.

Det är odling av fisk i öppna kassar i Omnefjärden, Mjältösundet och fiskodling och vinterförvaring av fisk i Nätrafjärden som stoppas. Mark- och miljööverdomstolen beslut innebär att odlingarna bara kan tillåtas under en avvecklingstid på tre år

Domstolen ifrågasätter den teknik man tänkt använda med öppna kassar utan någon uppsamling eller rening av foderrester och fekalier, och påpekar att det råder "osäkerhet vad gäller bedömningarna såväl kring verksamheternas påverkan på vattenförekomsterna i stort, särskilt vad gäller påverkan på den ekologiska statusen, som beträffande verksamhetens påverkan lokalt". 

Det är fråga om en ansenlig mängd fosfor och kväve som släpps ut och tekniken medger inte någon annan metod för begränsning av utsläppet än minskad produktion.

Det har inte gått att bada. Det har varit så äckligt.

– Det är en känsla av lättnad och lycka att vi så småningom blir av med det här. Det har varit en tung belastning i våra vatten med alger, oönskad växtlighet och grumliga vatten, konstaterar Peter Bernström, som tillsammans med andra kämpat mot fiskodlingarna i flera år.

– Foderrester och fekalier, det vill säga fiskbajs, rinner rakt ner och ut i vattnet. På botten bildas det bankar av sån här skit. Det har inte gått att bada. Det har varit så äckligt, berättar Peter Bernström

Domstolen är också kritisk till placeringen av fiskodlingarna. Fiskodling kan inte tillåtas på de aktuella platserna, skriver Mark- och miljööverdomstolen. Tillstånd har därför bara beviljats till fortsatt verksamhet under en avvecklingstid på tre år.