Även små datahallar får stöd – fossilanläggningar betalar

1:20 min

Regeringen vill införa ökat stöd för elkostnaden till mindre datahallar och samtidigt öka skatten på kraft- och fjärrvärmeanläggningar som drivs med fossilt bränsle.

Det förslaget presenterar finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson i dag. Förslaget kommer att finnas med i höstens budget.

– Vi sänker skatter för fler datacenter, inte minst i norra delen av Sverige, och det är någonting som kommer att kunna stärka jobb och tillväxt i de lite mer glesbefolkade delarna av Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. 

Hur många fler jobb kommer det att kunna ge?

– Ja det är svårt att säga. Jag hoppas naturligtvis att det är fler som vill flytta sina datacenter till Sverige, men också att det är fler entrepenörer som får lust att starta datacenter i Sverige.

Hur många datahallar är det som är mindre och som kommer att ta del av det här?

– Ja, det är ungefär 200 företag framförallt i norra delen av Sverige som kommer att kunna få bättre förutsättningar.

Datahallar får redan i dag skattelättnad för kostnaden för el till kyla och uppvärmning, men nu föreslås alltså att stödet utvidgas till att gälla även mindre hallar.

Skattesänkningen betalas bland annat med höjd koldioxidskatt för kraft- och fjärrvärmeanläggningar som drivs med kol och olja.

Det här kravet är samma som fanns tidigare, före den borgerliga alliansregeringen. Så frågan till Magdalena Andersson är varför regeringen inte höjt ambitionsnivån för att få bort olja och kol som bränsle.

– I dagsläget är det så att de här områdena är med i EU:s utsläppshandelssystem. Så med kombinationen av den koldioxidskatt vi föreslår och att man är med i EU:s utsläppshandelssystem är vår bedömning att det bör göra att man kan styra mot mer miljövänliga bränslen än olja och kol, säger hon.