Farhågor om en omfattande fågeldöd obefogade

Mycket tyder nu på att Länsstyrelsens farhågor om en omfattande fågeldöd kring Gävlebukten kommer på skam.Den så kallade trutdöden har inte fått den omfattning som Länsstyrelsen förutspådde i början av sommarn. Då kunde Länsstyrelsens miljösamordnare Ingrid Wärnstrand vittna om de första fynden av fåglar med otäcka sjukdomssymptom.

Länsstyrelsen i Gävleborg befarade alltså en stor trutdöd kring Gävlebukten i år. Men nu så här en månad efteråt visade det sig att de hade fel. Idag vet man inte riktigt varför ett stort antal trutar insjuknar varje år och dör. Men enligt Per Aspenberg kan det handla om ett virus och då finns även risken att det sprids vidare till människan.