Tusentals kolgruvor brinner – miljöskadliga ämnen sprids

1:38 min

Tusentals kolgruvor brinner världen över och en del har brunnit i flera hundra år. Bränderna skapar stora utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga ämnen, men ännu finns inget effektivt sätt att släcka dem.

Det var under 1962 som gruvgångar under marken i samhället Centralia i USA började brinna. Vägarna sprack, hus förstördes och mycket hälsofarlig rök spred sig.

Professor Glenn Stracher i Georgia i USA studerar kolbränder, och hade svårt att tro sina ögon när han besökte Centralia i nordöstra Pennsylvania.

– Det kom massor av rök från marken, säger han. 

Samhället evakuerades så småningom, men fortfarande pyr det i underjorden.

Det är oklart hur många kolgruvor som fattat eld runt om i världen, men det handlar om tusentals. Hur mycket växthusgaser och tungmetaller som släpps ut via bränderna är också osäkert. Vissa studier pekar på att cirka tre procent av världens koldioxidutsläpp kommer från kolbränder, alltså lika mycket som utsläppen från flyget.

Men enligt Glenn Stracher är de siffrorna osäkra.

Värst är problemen i Indien och Kina men i stort sett alla länder som bryter kol har problem. Enligt Glenn Stracher finns det inget som tyder på att antalet bränder skulle ha minskat.

– De verkar snarare blivit fler, säger Stracher.

Det finns många orsaker till att bränderna uppstår, exempelvis blixtnedslag skogsbränder, gnistbildning från maskiner eller slängda cigarettfimpar. Kolet kan också självantända.

Att släcka bränderna är mycket svårt och kostsamt, men det lyckas ibland. Glenn Stracher är förvånad över att det han kallar en pågående miljökatastrof inte får större uppmärksamhet.

– Människor måste bli medvetna om att det här är en miljökatastrof som pågår runt om i världen, säger Stracher.

Mer om kolgruvornas evighetsbränder i Klotet idag 14:03