Risk att EU-fientliga partier får större inflytande i Europa

1:53 min

Inför de kommande valen i Europa finns det en stor risk att EU-fientliga partier får större inflytande i Europa med hjälp av desinformationskampanjer, så kallade "fake news".

Det säger Janis Sarts, chef på Natos center för strategisk kommunikation, i en exklusiv intervju med Studio Ett i dag. Han pekar ut Ryssland som det främsta hotet.

– De använder den nya informationsplattformen där falska nyheter är ett sätt att sprida information som människor är redo att ta till sig. Och de använder det för att sprida sin propaganda, säger Janis Sarts.

I morgon är det val i Nederländerna. Senare är det också val i Frankrike och i Tyskland. Och det finns farhågor om att yttre krafter, där Ryssland pekas ut som den främsta, kan komma att påverka den politiska framtiden för den Europeiska Unionen genom falska nyheter. Nyheter som främst sprids med hjälp av sociala medier och där det finns en gnutta sanning, men där mycket är påhittat, säger Janis Sarts, chef för Stratcom, Natos center för strategisk kommunikation.

Just nu ser myndigheten att det pågår flera aktiviteter med falska nyheter i de EU-länder där det är val nu. I sitt arbete driver myndigheten en hel del forskning i ämnet. Samtidigt försöker Stratcom informera NATO-länderna och inte minst allmänheten, säger Janis Sarts.

– Samhället måste känna till att detta händer, säger han.

Flera länder har kritiserat Stratcom för att själva syssla med propaganda. Men det slår Janis Sarts tillbaka mot och säger att det de sysslar med är sanning, som de dessutom ger allmänheten tillgång till på sin sajt och där de hänvisar till källor. Det som falska nyheter handlar om är kort och propaganda, som ofta är arrangerat av den ryska staten.

– Det handlar om statsstyrda falska nyheter, säger Janis Sarts.

Många pekar mot Ryssland och påstår att de ligger bakom detta, men kan vi säkert säga att det är Ryssland?

– Ja.