Stadslivet drar igång fåglars immunförsvar

Stadsfåglar har andra gener aktiva än fåglar som lever i skogen. De kan exempelvis lättare hantera tungmetaller. Det visar en studie från Lunds universitet.

Forskarna har jämfört vilka gener som slås på och av hos sex talgoxar från Malmö innerstad, och sex fåglar från landsbygden. De kunde då se hundratals skillnader.

Framför allt är de gener som har att göra med fågelns immunförsvar, och gener som avgör hur bra fågeln kan hantera giftiga tungmetaller, extra aktiva hos stadsfåglar.

Forskarna vet ännu inte om det är miljön som styr fågelns förmåga att reglera generna, eller om det utvecklas över generationer.

Referens: Watson, H. 2017. Transcriptome analysis of a wild bild reveales psysiological responses to the urban environment. Scientific reports. Doi: 10.1038/srep/44180)