Linköping

Mineralbrytning vid Vättern kan bli en stridsfråga för LRF

2:09 min

Idag håller LRF Östergötland regionstämma där mineralbrytning och bredbandsutbyggnaden kan bli heta frågor.

– Frågan om mineralbrytning vid Vättern är inte helt enkel ur ett LRF-perspektiv, här vill vi ha riksintresseklassning för dricksvatten,  säger Peter Borring ordförande LRF Östergötland och menar att mobiltäckningen och bredbandsutbyggnaden är ständigt återkommande frågor som provocerar LRF-medlemmarna.

– Jag är här idag för att visa visuella 3D-filmer och hur ny teknik kan användas inom lantbruksnäring, säger Anna Ek, Ambassadör för Jobba Grönt.

– En stor fråga inom LRF framöver är äganderätten och alla de intressegrupper som ska samsas på samma mark, säger Helena Jonsson, avgående förbundsordförande.