Bolund: Kontrollen behöver skärpas

1:49 min

Det är för dålig kontroll på premiepensionssystemet, och regeringen har redan sedan tidigare vidtagit åtgärder, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

– Jag tycker att det finns flera exempel som visar på att det är för dålig kontroll på det svenska premiepensionssystemet. Här behöver vi göra tydliga och kraftiga uppskärpningar. Så att vi alla som pensionssparare ska kunna känna oss trygga.

Vad är det för skärpningar som du ser framför dig?

– Det har redan gjorts skärpningar. Pensionsmyndigheten har skärpt de samarbetsavtal som gäller med fonderna, nu går vi vidare och har begärt in förslag från Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen vad man kan göra mera, och vi är beredda att agera resolut, säger han.

Det har stormat kring företaget Allra den senaste tiden. Företaget är ett stort privatägt pensionsbolag inom PPM-systemet. Pensionsmyndigheten har infört köpstopp på bolagets fonder efter det att framför allt Svenska Dagbladet rapporterat om bland annat aggressiva säljmetoder.

I dag har Ekot berättat att Allra, enligt interna dokument, på den tiden som bolaget hette Svensk Fondservice betalade ett kraftigt överpris för finansiella tjänster hos ett annat bolag med koppling till Allra.

Regeringen har sen tidigare begärt in förslag från pensionsmyndigheten och finansinspektionen på hur pensionssystemet ska skärpas så att luckor täpps igen. Förslagen skall presenteras till sommaren. Och det är också något som man ska arbeta vidare med i pensionsgruppen, som består av de partier som står bakom dagens pensionssystem.

Det råder konsensus bland partierna att skärpta regler behövs. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson, anser att det inte minst behövs tydligare krav på de bolag som kommer in i premiepensionssystemet.

– Det kan handla om att man måste ha en god historik för att komma in i PPM, man kan kräva att man ska finnas på fler platser inte bara i PPM-systemet. Det kan vara avgiftsnivåer, alltså att över huvud taget se till att nålsögat för att komma in i premiepensionssystemet blir snävare så att kvaliteten blir högre, säger han.

Mot bakgrund av den senaste tidens rapportering, föreslår nu Liberalerna i sin vårmotion att Pensionsmyndigheten får 10 miljoner kronor extra för att lägga på granskning av bolag. Mats Persson är partiets ekonomisk-politiska talesperson.

– Vi ser framför oss att det är ett första steg, för att utöka pensionsmyndighetens mandat för att kunna granska och sätta dit oseriösa aktörer.