Postnord ändrar villkor för 33 i Umeå

1:23 min

Nu är förhandlingarna avslutade för de 33 fast anställda vid Postnord i Umeå.

Postnord ville påtvinga 33 fast anställda i Umeå kortare arbetstid från 100 till 80 procent.

Efter förhandlingar med facket Seco blev resultatet att 13 gick ner till 80 procent och 20 jobbar kvar 100 procent men tvingas jobba fler kvällar och nätter.

-Alla 33 fick en förfrågan, säger Secos ombudsman Sune Blomkvist som varit med och förhandlat.

Är alla glada och nöjde nu?

-Nä, det tror jag inte eftersom man får sämre arbetstider och några kanske kände att valet blev två onda ting att välja. Men samtidigt hade individen en påverkansmöjlighet, säger Sune Blomkvist.

Fem av de 33 med kortast anställning omplacerades till brevbäringen.

Postnord nådde med den här lösningen sitt mål: att dra ner 6,6 årsarbetskrafter i Umeå, enligt Sune Blomkvist.

-Det blev mycket bättre än vad arbetsgivaren beslutade den 31 januari, säger Sune Blomkvist.

Orsaken till neddragningarna vid postterminalen i Umeå är att Postnord ska flytta två arbetsuppgifter från Umeå.

Den ena är att sorteringen av B-post ska flyttas till Stockholm. Den andra är att kodningen av brev som sorteringsmaskinen inte kan läsa ska flyttas till ett bemanningsföretag i Stockholm och Göteborg.