Forskar om robotar i jordbruket

1:25 min

Doktoranden Stefan Ericsson vill se fler robotar i jordbruket.

Stefan Ericsson, doktorand på Högskolan i Skövde, har forskat om hur man kan använda kameror i jordbruket för att underlätta navigeringen av fordon.

– Min vision är att på samma sätt som vi har de här gräsklipparrobotarna hemma i trädgårdarna har jordbruksrobotar som sköter om våra fält i framtiden, säger han.

Till exempel ser han ekologisk grönsaksodling som ett område där det kan bli mer automatiserat. För han menar att det ofta är handrensning som gäller här i dag.