Hot mot naturen kvarstår

Trots goda prognoser om att naturen hämtat sig från försurningen finns hot som kommer att bestå för lång tid framåt.
Det biologiska livet har börjat återvända till Härjedalen efter försurnings problemen på 80-talet. Men det finns trots goda prognoser hot som kvarstår. Försurningsexperten Villiam Dickson på Naturvårdsverket säger att markförsurningen fortsätter och kommer att fortsätta under överskådlig tid. Det gör att exempelvis maskar och mikroorganismer i marken även i fortsättningen kommer att ha en ogynnsam livsmiljö under mycket lång tid framåt.