Säpo har utrett flera insiderfall

2:05 min

Spioner inom svenska, skyddsvärda verksamheter och cyberattacker utförda av främmande makt. Behovet av ett utökat säkerhetsarbete hos svenska myndigheter betonades när Säpo presenterade sin årsbok i dag.

Under förra året granskade Säpo flera misstänkta insiderfall inom svenska, skyddsvärda verksamheter. Det handlar om personer som rekryterats för att överlämna information till främmande makt eller andra aktörer. Uppgifterna framgår av Säkerhetspolisens årsbok som presenteras i dag. Men exakt hur många fall det rör sig om vill Säpochefen inte säga.

Sårbara IT-system, bristande skydd av byggnader och illojal personal pekas ut som några exempel på brister som kan utnyttjas för att komma åt eller förstöra hemlig information hos myndigheter och institutioner.

– Aldrig tidigare har vi haft en större och mer komplicerad uppgift, säger Anders Thornberg.

Flera fall av misstänkta cyberattacker har också utretts. Förra året genomförde Säpo en genomgång av säkerhetsskyddet hos svenska myndigheter och institutioner av särskilt säkerhetsintresse. Verksamheter som berör energiförsörjningen, finans- och telekommunikationssektorn.

Granskningen visade på brister inom flera myndigheter – till exempel med den egna säkerhetsanalysen. Ett allvarligt problem konstaterar Säpochefen.

– Vi har utrett flera fall av statligt stödda elektroniska angrepp mot myndigheter och företag som är viktiga mot totalförsvaret. Det visar att det finns reella och allvarliga hot mot Sveriges säkerhet, säger Anders Thornberg. 

Men att avgöra vem som ligger bakom de elektroniska angreppen är komplicerat. 

– Vi kan se utifrån omfattning och nivån på angreppet att det här är en kvalificerad aktör, och den förmågan återfinns hos statliga aktörer, säger Fredrik Agemark vid Säpos enhet för säkerhetsskydd. 

Det bästa sättet att avvärja hot menar Säpochefen är att bygga upp ett fungerande säkerhetsskydd. Under förra året rekryterades 200 personer till Säkerhetspolisen som kommer att fortsätta satsa på fler analytiker, tekniker och programmerare. Inom de närmsta åren ska 100-tals personer anställas för att stärka Sveriges säkerhetsarbete ytterligare meddelar Säpochefen.  

– Det här för med sig en motsägelsefull känsla som generaldirektör. Det är så klart roligt att vara chef för en myndighet som är viktig och växer, samtidigt så är det ju ett bevis på vår osäkra omvärld, säger Thornberg.