Kronoberg

En "direktare" istället för ceremoni

1:24 min

Det är inte längre självklart att avlidna hedras med en ceremoni när de gått bort. Istället väljer en del en så kallad ”direktare.” Det är när en avliden person går direkt till den sista vilan utan varken borgerlig eller kyrklig ceremoni.

Mats Bark, rådgivare på en av Växjös begravningsbyråer, är en av dem som märker av fenomenet i länet. 

– Det är lite synd. Begravningen är ju egentligen till för de efterlevande, säger han.

Statistik från Sveriges begravningsbyråers förbund, visar att antalet begravningar utan ceremoni eller gudstjänst ökar. Fenomenet är vanligast i storstäder, men ökningen går att skönja även på landsbygden. I region Öst, där Kronoberg ingår, pekar trenden uppåt.

År 2012 utfördes en procent av alla begravningar utan någon ceremoni och tre år senare hade siffran ökat till cirka tre procent. Mats Bark menar att orsakerna kan vara flera, men oftast handlar det om att den avlidne själv framfört önskemål om en ceremonilös begravning. 

– Men vi försöker väcka tanken om att de anhöriga ska hålla någon liten ceremoni för den döde. Att de samlas och pratar lite minnen om den avlidne, hemma eller någon annanstans, säger han.

Mats Bark tycker att det hela säger något om det moderna samhället.

– Ja, förr var det ju inget snack om att det skulle vara en begravning. Döden är en jobbig del av livet, men någon typ av ceremoni tycker jag hör till, säger Mats Bark.