Från militäriskt kommando till dialog med ridskoleelever

4:15 min

Gabriella Thorell har studerat ridskollärarens utveckling från militär angelägenhet till dagens många civila ridskolor.

P4 morgon möter henne i ett av de många stallen vid den anrika ridskolan i Strömsholm, Västmanlands län. Hon jobbar som pedagog på ridskolan och har också forskat om ridlärarrollen som har sin bakgrund i det militära innan utbildningen övergick till civila utbildare. Men trots det finns vissa militära normer kvar inom ridsporten. 

– Den militära utbildningen höll en väldigt hög kvalitet så man såg ingen anledning att förändra så mycket, säger Gabriella Thorell.

– I den auktoritära stilen fanns inte så mycket utrymme för dialog utan man gjorde vad man blev tillsagd. Läraren visste bäst och så var det helt enkelt. 

Men under de senaste 15 åren har ridskolorna blivit tvungna att ändra sig. När det inte längre stod mängder med elever i kö till ridlektionerna på grund av konkurrens från andra ungdomsidrotter så ändrades tänket kring verksamheten och ridlärarrollen. 

– De behöver tänka på marknadsföring och hur de bemöter eleverna och nu pratar de om pedagogisk utveckling, berättar Gabriella Thorell som djupintervjuat tio ridskolelärare som jobbat inom yrket i över 10 år.

Militära rutiner som lever kvar i många av dagens ridskolor är ordning och reda. Det är något som är positivt, enligt Gabriella Thorell. Men däremot behöver vissa ridskolor ta hand om den kvarlevande stallbackskulturen som kan finnas med hierarkiska strukturer bland ungdomar inom stallmiljön. 

Gabriella Thorell har även intervjuat ridande ungdomar som i hennes studie pratar om sin lärare som någon man ser upp till och respekterar.

– Men inte på det sättet att man är rädd utan man har respekt för de för att de är kunniga, säger hon.