Allvarlig virussjukdom hos lax i Vänern

2:30 min

Infektiös pankreasnekros, IPN, har påträffats i Vänerlax. Sjukdomen i sin värsta form kan slå ut 90 procent av ynglen.

IPN är en virussmitta som främst angriper laxfiskar och som är är vanligt förekommande i övriga Europa, men den har aldrig hittats i Sverige tidigare.

Men i december gjordes ett fynd i Klarälven, där det finns ett avelfiske av lax.

– När det är dags för fisken i Vänern att leka vandrar den upp i Klarälven och så fångas den i en fångstfälla däruppe. I samband med att man tar rom från fiskarna när man ska få fram avelsmaterial provtar man också alla honor. I ett av de proven fann man IPN, säger David Solstorm som är länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Frågan är då hur allvarligt hotet är?

– Det vet vi inte. Beroende på vilken typ av IPN det är, det finns några olika, drabbas framförallt yngel av en förhöjd dödlighet. Den kan variera från nästan ingenting och upp till 90 procent, säger Solstorm.

Läs mer om IPN på SVA:s hemsida.

Hur har det kunnat komma hit?

– Det finns flera alternativ. Flyttar man betesfisk från andra sjöar, död eller levande, så är det en möjlig infart. Vi har en sjötrafik som kan ta med sig barlastvatten, vi har ål som kan ta sig igenom slussarna upp genom Vänern. Det finns ett helt spektra av teoretiska infartsportar, säger David Solstorm.

För att förhindra spridning av smittan till andra vatten och fiskbestånd är det mycket viktigt att alla respekterar de regler som finns. Det är, nu som tidigare, förbjudet att flytta död betesfisk mellan alla vattenområden. 

- Som sportfiskare bör man tänka på att även annan fisk än laxfisk kan sprida viruset. Därför ska man inte använda betesfisk som fångats i Vänerns vattensystem för att fiska i andra vattendrag. Jag ser med oro på om IPN skulle spridas över landet – det skulle få stora negativa konsekvenser för fisk, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Värmland.