Grafik: Få asylsökande vid gränsen

Inre gränskontroller sker inom EU:s gränser, alltså exempelvis för personer som reser från Danmark till Sverige. Länderna som skrivit på Schengenavtalet får bara ha sådana kontroller under exceptionella omständigheter.

Gränskontrollen vid svenska flygplatser räknas inte som en inre gränskontroll, eftersom den riktas mot personer som reser från länder utanför EU och Schengenområdet. EU har gett Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Österrike tillåtelse att ha inre gränskontroller. Länderna måste redovisa detaljerad statistik om kontrollerna till EU-kommissionen, vilket alla utom Österrike har gjort.