Kronoberg

Naturintressen får större makt i skogen

1:10 min

Nu pågår en dragkamp om skogen mellan jägare och bönder på ena sidan och miljövänner på den andra.

Regeringen vill nämligen att ekoturismföretag och miljöorganisationer ska få bestämma betydligt mycket mer över skog och mark.

– Det är ett misstroende mot skogs- och jordbruket, som att vi inte kan ta ansvar för viltet och naturen, säger Cecilia Engström som är lantbrukare utanför Vislanda.

Den så kallade viltförvaltningsdelegationen som nu ska utökas är rådgivande när det gäller exempelvis jakt på älg och rovdjur, men i vissa fall också beslutande. Idag har markägare två representanter i delegationen. Miljöorganisationerna och ekoturismen har också två ledamöter, men får nu fyra.

Naturvårdens och den lokala turismens intressen har varit underrepresenterade och behöver stärkas, menar miljöminister Karolina Skog (mp). Men förändringen oroar lantbrukaren Cecilia Engström som tillsammans med sin man driver ett jordbruk i Färanäs.

– Det är ju vi som tvingas betala för konsekvenserna, antingen som skogsägare som får planteringar betade av älg och rådjur eller som jordbrukare när vildsvinen förstör. När det gäller rovdjuren är det vi djurägare som får stå för de stora kostnaderna.