Trumps första budget skär i miljöutgifter – satsar miljarder på muren

2:00 min

Donald Trump har idag offentliggjort sitt budgetförslag. Presidentens första budget innehåller stora förändringar av USAs prioriteringar, och enligt Trump själv fokuserar den på "amerikanernas säkerhet".

Framförallt vill Donald Trump satsa på militären och lägga miljardbelopp på att ökad övervakning av USAs södra gräns.

Prioriteringarna för Trumps första budgetförslag var kända sedan tidigare, däremot har inte alla detaljer kring hur han ska bekosta satsningarna varit det.

Som väntat kommer det, relativt sett, göras störst nedskärningar i miljömyndigheten EPA vars anslag sänks med en nästan tredjedel enligt Trumps budget.

Bland annat tas allt stöd bort för en reglering som skapats för att minska växthusgaser från kraftverk, flera forskningsprogram om klimatförändringar läggs ner och totalt sett ska 3200 personer, en femtedel av de anställda, bort från myndigheten.

Utrikesdepartementets verksamhet är ett annat område som får betydligt mindre pengar; nedskärningar med 28 procent skulle innebära att flera biståndsprogram tas bort.

Även här gäller det nedskärningar av stödet till FN-ledda program inom klimatområdet, men också pengar till biståndsprojekt i utvecklingsländer.

Budgeten innehåller också motsvarande 23 miljarder kronor som bland annat ska användas för att planera och bygga den omdebatterade muren mot Mexiko, däremot finns inga detaljer om Trumps vallöfte att muren ska finansieras av grannlandet i söder.

De föreslagna prioriteringarna i budgeten har redan väckt protester från miljöorganisationer och biståndsorganisationer. Demokrater i kongressen har lovat att ta strid mot muren mot Mexiko och mot andra förslag i budgeten, därtill har flera republikaner kritiserat prioriteringarna.

Budgetförslagen ändras så gott som alltid av kongressen, men är en slags utgångspunkt och färdriktning.

Donald Trumps rådgivare, Stephen Bannon, sa på en konferens för några veckor sedan att han ville "dekonstruera den administrativa staten"; satsningar på militär som bekostas med breda nedskärningar på nästintill alla statliga myndigheter som inte direkt sysslar med migration, försvar eller nationell säkerhet är ett kvitto på det.