Ett år efter flyktingavtalet med Turkiet – få skickas tillbaka

2:46 min

Ett år har gått sedan EU och Turkiet tecknade det kontroversiella avtalet för att få stopp på den stora flyktingströmmen över Egeiska havet.

Flyktingströmmen har minskat markant men förhållandevis få asylsökande har, som det var tänkt - skickats tillbaka till Turkiet.

Just nu väntar man i Grekland på ett domstolsbeslut som kan bli avgörande främst för de syrier som nu sitter fast på de grekiska öarna. 

– Jag vet ingenting. Framtiden ligger i Guds händer. I dag är jag här, i morgon vet jag inte, säger Mutas som kom till den grekiska ön Lesbos för nio månader sedan tillsammans med sin fru Aisha och dotter Ruhad, nu ett och ett halvt år. För en månad sen kom lillasyster Rula till världen. 

De är kurder från en liten stad i nordöstra Syrien. 

Enligt avtalet som tecknades mellan EU och Turkiet ska i princip alla som nu kommer till de grekiska öarna skickas tillbaka till Turkiet och om så behövs få sina asylskäl prövade där. 

För varje tillbakaskickad syrier ska en annan syrier få lämna ett flyktingläger i Turkiet och resa direkt till ett EU-land. Men det blev inte som EU hade tänkt sig. 

Till en början kom grekiska asylkommittéer fram till att Turkiet inte är ett säkert asylland för flyktingar från Syrien och sade därför nej till att sända tillbaka dem. Men efter påtryckningar från EU-kommissionen byttes de tidigare asylkommittéerna ut - de nya har istället börjat säga ja till att skicka människor tillbaka till Turkiet.

Fast få har än så länge åkt. Nu väntar man i Grekland på en vägledande dom i landets högsta förvaltningsdomstol. En man från Syrien har suttit häktad hos polisen på Lesbos i ett halvår i väntan på det domslutet.

Kommer domstolen fram till att Turkiet är säkert för syriska flyktingar kan det komma att bli starten på massdeportation av Syrier från de grekiska öarna till Turkiet, säger Irem Arf vid Amnesty International som under året granskat konsekvenserna av EU-Turkietavtalet

– Och det, säger hon, vore ett slag mot rätten att söka asyl i Europa. Enligt henne och många andra människorättsförsvarare finns inga garantier för en rättssäker asylprocess i Turkiet.

Skulle domstolen däremot säga att Turkiet inte är ett säkert asylland för syriska flyktingar riskerar det att sätta hela avtalet ur spel.

Undantag har hela tiden gjorts för människor som bedöms vara särskilt sårbara, till exempel gravida, tortyroffer eller ensamstående föräldrar med små barn.

Istället för att skickas tillbaka till Turkiet ska de föras över till det grekiska fastlandet och få sina asylskäl prövade där. Men även här har EU-kommissionen tryckt på för att också fler ur den gruppen ska kunna skickas tillbaka till Turkiet.

– Det skulle ytterligare vara ett steg bakåt för människors rätt att söka skydd i Europa, säger Irem Arf vid Amnesty International.