Skåne

Åldrade vattenledningar är en tickande bomb

3:53 min

Förorenat dricksvatten kan bli allt vanligare i framtiden om inget görs åt de åldrande dricksvattenledningarna. En granskning som P4 Malmöhus har gjort visar att problemet är utbrett över stora delar av Skåne.

Förra veckans larm om bakterier i dricksvattnet i Lund kan bli vanligare i framtiden. För trots att VA-Syd ännu inte kommit fram till vad som orsakat problemen, menar Håkan Westerlund, dricksvattenexpert vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, att det är troligt att ålderstigna ledningar är en bidragande orsak.

En granskning som P4 Malmöhus har gjort visar att dricksvattenledningarna i många skånska kommuner är över 50 år gamla.

– Väldigt mycket är byggt på 1960- och 1970-talen och börjar bli så gammalt att det måste bytas ut eller förnyas. Sker inte det kan det bli ett bekymmer framåt, säger Håkan Westerlund.

Just nu har många VA-bolag, enligt Westerlund, en förnyelsetakt på runt 200 år, långt ifrån tillräckligt för att hålla de livsviktiga dricksvattenledningarna i långsiktigt bra skick. Han ser de många larmen om problem med dricksvatten runt om i landet som ett kvitto på att läget är akut.

– Det man kan konstatera, och som är en tydlig fingervisning om att det finns brister i systemet, det är ju alla brandkårsutryckningar som sker och de väldigt vanliga problemen med förorenat dricksvatten, säger han.