Nationella proven kan bytas ut efter läcka

3:23 min

Efter uppgifter om att delar av de nationella proven i svenska läckt ut i sociala medier kan provet komma att ersättas på flera håll.  

– Vi ser väldigt allvarligt på det här. Det innebär ju att syftet med provet blir fel och att elever missar chansen att kunna visa vad de kan, säger Anna Westerholm på Skolverket.

I dag hålls nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Men efter uppgifter från flera rektorer om att proven läckt ut på förhand går nu Skolverket ut med information om att ersätta provet vid misstanke om fusk.

–  Vi har noggranna föreskrifter för handhavandet ute på skolorna och det är skolornas ansvar att se till att proven försvaras på ett tryggt sätt och att proven genomförs på ett sätt så som minskar risken för fusk, säger Anna Westerholm på Skolverket. 

I ett pressmeddelande skriver Skolverket att det är upp till rektorerna att besluta om ersättningsprov ska användas.

Skolinspektionen har informerats om läckan och de kommer att ta kontakt med berörda rektorer under dagen för att se hur man kan gå vidare.

– Ibland kan det vara vid kopiering att någon glömmer ett prov framme på skrivbordet, det är svårt att spekulera i vad som har hänt i det här fallet. Det är alltid den mänskliga faktorn, säger Westerholm.